Sultan Fatih İlkokulu

Sağlıklı, Huzurlu ve Güvenli Eğitim Öğretim Ortamı

Yaparak Yaşayarak Öğrenme

Müfredat Üstü Eğitim

Teknoloji Destekli Sınıflar ve Ders Programları

Milli Manevi Değerler Eğitimi

Nitelikli Kur’an-ı Kerim Eğitimi

İletişim Odaklı Yabancı Dil Eğitimi

Disiplinler Arası Eğitim Anlayışı

PDR(Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik) Destekli Öğrenci Takip Sistemi

Etkili Okul ve Veli İletişimi

Sosyal Kültürel Gezi ve Etkinlikler

Yetenek Geliştirme Programı

Bireysel Etütler ve Grup Etütleri

STEM Eğitimi

Kulüp Dersleri