Yabancı Dil Eğitimi

Yabancı Dil Eğitimi

            Yabancı dil ediniminde yapısal bilgiye önem verilmesinin yanı sıra; öğrencilerin kazanımlarını günlük hayata nasıl geçireceklerini bilmeleri ve uygulamalı olarak öğrenmeleri temel ilkemizdir. Amacımız; öğrencilerimize, dinleme-anlama becerilerini, araştırma yeteneklerini geliştirmede “yabancı dil öğrenmek zevkli ve gereklidir” fikrini benimsetmek ve onların öğrendikleri dilden zevk almalarını ve öğrenmelerini kalıcı kılmayı sağlamaktır. Derslerimizde farklı eğitim ve öğretim tekniklerine yer verip teknolojiyi de en üst seviyede kullanarak öğrencilerin derse yüksek motivasyon ile katılımını sağlamak ise temel hedefimizdir.

OXFORD BIG READ 
İngilizce okuma becerilerini geliştirmek ve  motive etmek için her yaştan öğrencilerimizle Oxford Big Read kitap okuma yarışmasını kullanıyoruz. Öğrencilerimiz İngilizce kitapları okuyor ve sınıf kategorilerine göre harika projeler tasarlıyorlar. Her sınıf kategorisine uygun farklı bir proje hazırlanıyor. 

ESOL EXAM :  

    Cambridge Young Learners Examinations (YLE) olarak bilinen sınavlar özellikle 9–12 yaş arası çocuklara yönelik olarak tasarlanmıştır. Bu sınavlar, öğrencilerin uluslararası bir standartta İngilizce öğrenmelerini ve onları ileride girecekleri İngilizce sınavlarına alıştırmak amacıyla hazırlanmış olmakla beraber İngilizce öğreniminde başarıyı teşvik eden ve öğrencilerin dil becerilerini gösteren sınavlardır.

     Her yıl dünyanın her yerinden yüz binlerce öğrenci YLE sınavlarına girmektedir. İçeriği resimli, renkli ve eğlencelidir; dolayısıyla öğrenciler soruları yanıtlarken zorluk çekmez. YLE sınavlarının asıl amacı, çocuğunuzu İngilizcesini geliştirmeye teşvik etmektir. Cambridge YLE sınavları, İngilizce öğretimi alanında uzmanlaşmış kişiler tarafından İngiltere'de hazırlanır ve değerlendirilir. Bu sınavlar dil öğrenmeye ilişkin Okuma, Yazma, Dinleme ve Konuşma bilgilerini ölçerek, öğrencilerin dört alandaki becerilerini geliştirmeye yöneliktir.

 YLE sınavları Cambridge ESOL tarafından İngiltere’de hazırlanmakta ve orada değerlendirilmektedir.

LRN SPEAKING EXAM

Öğrencilerimizin İngilizce konuşma becerisi gelişimlerini takip etmek amacıyla bağımsız bir kurum tarafından hazırlanan ve öğrencilerin İngilizce kendini ifade edebilme seviyesini ölçen LRN Speaking sınavını uygulamaktayız.

GAUSS : 

Kanada Waterloo Üniversitesi'nin hazırlamış olduğu GAUSS ve BCC matematik yarışmalarına katılmaktayız.

ULUSLAR ARASI URFODU YARIŞMASI : Uluslararası Urfodu Sınavına katılmaktayız. Geçen eğitim öğretim yılında 5.sınıflardan 5 öğrencimiz dünya 3.sü, 6.sınıflardan 3 öğrencimiz dünya 2.si, 7.sınıflardan 2 öğrencimiz dünya 2.si, 7.sınıflardan 1 öğrencimiz dünya 3.sü, 8.sınıflardan 3 öğrencimiz dünya 2.si olmuşlardır.

MUN CLUB

MUN konferansı bir Birleşmiş Milletler simülasyonudur. Bu simülasyonda her öğrenci farklı bir BM delegesi gibi hareket ederek, farklı komitelerde dünya sorunlarına çözüm yolları arar ve diğer delegelerle paylaşır. Tüm hazırlık çalışmaları ve konferanslar İngilizce olarak yürütülür.

STORY-TELLING KULÜBÜ
Her hafta öğrencilerimizle eğlenceli etkinlikler yapmaktayız. Bu kulüpte öğrencilerimizin İngilizce hikayeler anlatmasını, yazmasını ve böylelikle İngilizce ile daha fazla vakit geçirmelerini sağlıyoruz.

HİZMET İÇİ EĞİTİM :Seminerler Öğretmenlerimiz yenilenen teknoloji ve yeni öğretim metotlarını takip etmek için yurtiçi ve yurt dışındaki seminerlere katılmaktadırlar.  

KARAOKE : Öğlen teneffüslerinde Karaoke Partileri düzenlemekteyiz. 

STREET INTERVIEW CLUB :

Sene boyunca 5-6-7. Sınıflarla açtığımız sokak röportajları kulübü ile öğrencilerimiz birbirleri ile İngilizce röportajlar yapıyorlar.

KONUŞMA KULÜBÜ : Okul çıkışlarında pratik İngilizce konuşma kulübü yapılmaktadır.

OYUNLARLA KELİME ÖĞRETİMİ : Dil öğreniminde çok önemli bir yer alan oyun metodunu derslerimizde kullanmaktayız.

POST BOX : Teneffüslerde farklı noktalara asılan soruları öğrencilerin bularak cevaplarını Post Box dediğimiz kutuya atmaları ile teneffüslerimizi eğlenceli hale getirmekteyiz.

İNGİLİZCE DUVAR GAZETESİ : İngilizce Duvar Gazetemiz oluşturulmuştur.  Duvar Gazetemiz, dünya gündemi, okul haberleri ve mizah köşesi bölümleri ile öğrencilerin aktif katılımı sağlanarak hazırlanmaktadır. 

CHAIR IS YOURS : Bu yarışma çocuklarımızın bir birey olarak iç dünyalarında yaşadıkları, bazen paylaşmaktan çekindikleri, bazen de herkese duyurmak istedikleri fikirlere ulaşmak için oluşturulmuş bir projedir.  Bu projede çocuklarımız istedikleri herhangi bir konuyu bizlere görsel ve işitsel ögeleri kullanarak ve tabi ki İngilizce sunumla anlatmaktadırlar.  Bizler de onların telaffuz, İngilizce gramer, sunum becerilerini değerlendirmekteyiz.

KISA FİLM YARIŞMALARI : Öğrencilerin okul dışında İngilizceyi kullanmaları ve sosyalleşmeleri hedefiyle kısa film yarışmaları düzenlemekteyiz.

TURİSTLERLE RÖPORTAJ : Doğal ortamlar oluşturularak öğrencilerin günlük hayatta kullanacakları dil ile ilgili konuşma sınavları yapılmaktadır.

ÖĞRETİCİ GEZİLER : 
Okul dışına öğrencilerimizin hem eğleneceği hem de öğreneceği geziler düzenlemekteyiz.

TRACK TEST:
Öğrencilerimizin İngilizce yeterliliklerini ve ilerlemelerini görmek amacıyla Track Test sınavı yapılmaktadır.
 
 

YURTDIŞI YAZ OKULU : Her yaz öğrencilerimizin İngilizce bilgisini pekiştirmek ve kullanabilecekleri ortamlar sağlamak için   İngiltere ve Amerika’ya yaz okulu kampları düzenlemekteyiz.